กำหนดการ        ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

1 สอบถามเรื่องขอสำเร็จการศึกษา : natchaphat.wie@neu.ac.th
2 สอบถามเรื่องการชำระเงิน : finance@neu.ac.th
3 สอบถามปัญหาการใช้งานระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษา : sumitta.jan@neu.ac.th
ที่อยู่สำหรับจัดส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาพร้อมแนบรูปชุดครุยวิทยฐานะ
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-222959-61 ต่อ 115 (งานทะเบียน)